Používáním internetových stránek www.camperlife.cz bezvýhradně souhlasíte s níže uvedenými pravidly a zavazujete se je v plném rozsahu dodržovat.

AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek je Jan Bordovský se sídlem Okružní 1778/48, 748 01 Hlučín, IČ 74761226, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u MěÚ v Hlučíně, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Není-li uvedeno jinak, náleží Provozovateli všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách CamperLIFE.cz, včetně textů, fotografií, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání informací obsažených na těchto stránkách.

Jakékoli další šíření těchto stránek nebo jejich částí je možné jen s výslovným svolením provozovatele.

OBSAH STRÁNKY

Všechny informace zveřejněné na stránkách CamperLIFE.cz jsou uvedeny v dobré víře a slouží pro všeobecné informační účely. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ani záruku za správnost či aktuálnost zveřejněných informací, ani za škody vzniklé v důsledku přístupu na tyto stránky nebo jejich používání.

Zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na stránkách www.camperlife.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S veškerými osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“). Více informací o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

KÓDY TŘETÍCH STRAN

Na tomto webu používáme kódy od společností Google a Seznam, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu za účelem statistiky, zlepšování funkčnosti a obsahu, a také personalizovat zobrazovanou reklamu.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na těchto stránkách. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče.

COOKIES

Tyto stránky využívají cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při procházení těchto webových stránek. Díky cookies může Provozovatel lépe zjistit, jak návštěvníci pracují s obsahem webových stránek a může je díky tomu lépe analyzovat a zlepšovat, nebo na návštěvníky lépe cílit personalizovanou reklamu. Návštěvníkům cookies pomáhají ve snadnějším používání těchto stránek.

Více informací o cookies na našem webu naleznete zde.

NASTAVENÍ (ODSTRANĚNÍ) COOKIES

Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči.
Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit těchto stránek.

ZMĚNY V POLITICE OCHRANY OSOBNÍCH DAT

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoli a kdykoli měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

NEPŘÍPUSTNÉ CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

Návštěvník těchto stránek se zavazuje, že nebude zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nebude tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů či kódů a nebude se snažit proniknout do veřejně nepřístupných částí těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

ODPOVĚDNOST A PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoli důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Provozovatel stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.