AKK ČR pracovala naplno – přehled činnosti za rok 2020

-

Koronavirová pandemie na samém začátku roku 2020 v nebývale míře změnila celý jeho průběh, otřásla karavaningovým trhem, cestovatelskými plány každého z nás i cestovním ruchem jako takovým.

Pro mnoho firem to bylo – a stále je – jedno z nejnáročnějších období v historii, pro jiné naopak obrovská příležitost k růstu. Asociace kempování a karavaningu ČR se musela nové situaci přizpůsobit také, protože však řada našich aktivit je dlouhodobého charakteru, musíme se celou dobu dívat více do budoucna na dobu, kdy pandemie skončí a karavaning bude zažívat další skokový růst zájmu.

V minulém roce se však AKK ČR i přes ztížené podmínky dobře dařilo plnit stanovené cíle.

  1. Navýšili jsme členskou základnu o mnoho nových členů, mezi které vedle soukromých osob patří také další významné firmy na trhu s obytnými vozy. Patří mezi ně mimo jiné Blue Rent, Karavan Centrum Hykro, Caravan Centrum Pardubice, AutoPartner PLUS či pojišťovna Insia GARANT. Velmi rádi jsme mezi naše členy přivítali také Brněnské výstavy a veletrhy, pořadatele veletrhu Caravaning Brno a firmu ABF, pořadatele veletrhu For Caravan. Díky tomu máme více podnětů a úkolů z členské základny, širší podporu karavanistické veřejnosti a také více příležitostí ke spolupráci se subjekty na trhu, které nám pomáhají plnit další cíle Asociace.
  2. Našimi podklady a připomínkami jsme se podíleli na výsledné podobě nového nařízení vlády č. 240/2014 Sb. o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. To bylo schváleno 16. listopadu 2020 a vstoupilo v platnost od 1. 1. 2021. Mýto se pro některé kategorie obytných vozidel snížilo až o 98 %. Více informací o tomto bodu najdete zde:
  • V úzké spolupráci a za významné pomoci poslance Jana Richtra jsme zaslali návrhy a připomínky k chystané novele stavebního zákona tak, aby v něm bylo nově specifikováno stání pro karavany, včetně vlastního dopravního značení. Tato úprava výrazně zjednoduší výstavbu nových servisních míst pro karavany (STPL) a umožní na ně také vypisovat účelové dotace. Cílem je výrazné posílení karavaningové infrastruktury v ČR v nejbližších letech. O dalším vývoji budeme průběžně informovat.
  • Zapojili jsme se jako jeden z hlavních organizátorů do projektu Karavany v první linii, v němž bylo při první vlně jarní koronavirové pandemie poskytnuto prodejci a půjčovnami obytných automobilů i soukromými osobami více než 100 obytných automobilů a karavanů pro potřeby zdravotnického personálu na odběrových stanovištích, Policii ČR, Armádě ČR, domovům s pečovatelskou službou a na další potřebná místa. Karavany tam sloužily jako zázemí pro personál v náročném pracovním nasazení. Více informací například zde:
  • Na jaře jsme vydali první tištěnou brožuru STPL v České republice 2020, která obsahuje oficiální stání pro karavany. Brožura vyšla v nákladu 5 000 kusů a byla distribuována zdarma předplatitelům časopisu Camping, Cars & Caravans, zapojeným stáním pro karavany, veřejnosti přes naše dobrovolníky a také nejrůznějším státním orgánům na podporu naší činnosti. Nebylo možné splnit plán na distribuci brožury na veletrzích, přesto se všechny výtisky dostaly do oběhu a ke svým čtenářům. Brožura je zdarma ke stažení zde: https://akkcr.cz/karavanova-stani-v-cr-2020/
  • Poskytli jsme několik desítek konzultací k záměrům vybudování stání pro karavany (STPL) soukromým osobám, obcím i krajům. Poskytujeme odborné poradenství a sdílíme kontakty v oboru za účelem podpory výstavby STPL.
  • Šíříme Etický kodex kempaře všemi dostupnými kanály – na veletrzích (v roce 2020 se konal pouze lednový Regiontour Brno), přes prodejce a půjčovny karavanů, aktivně na sociálních sítích a webových stránkách.
  • Poskytli jsme desítky námětů, citací a vyjádření do článků a reportáží tištěných, internetových médií i televizním stanicím (mimo jiné iDnes.cz, Lidovky.cz, Česká televize, TV Prima, TV Nova, rádio Impuls, Český rozhlas Brno a další).

Z cílů, které si AKK ČR stanovila na rok 2020 (https://akkcr.cz/asociace-kempovani-a-karavaningu-vyjizdi-do-roku-2020-s-nadrzi-plnou-planu-cile-pro-rok-2020/) se postupně podařilo realizovat téměř všechny, řada dalších aktivit Asociace pak vycházela z aktuálního dění na trhu, ve společnosti a u našich členů. S ohledem na omezené možnosti osobního setkávání a zrušení všech veletrhů jsme naopak nemohli provádět osvětovou, přednáškovou a propagační činnost tak, jak bylo naplánováno. Řadu důležitých jednání se nám však podařilo uskutečnit namísto veletrhů elektronickou cestou.

Jste členem AKK ČR a máte tip nebo požadavek, čím bychom se měli zabývat? Napište nám na info@akkcr.cz.

Za AKK ČR Jan Bordovský, předseda

Další nové články