Asociace kempování a karavaningu ČR má za sebou úspěšný rok

-

Necelý rok existence má za sebou Asociace kempovaní a karavaningu, neziskové sdružení, které má za cíl usilovat o zlepšení infrastruktury pro kempink a karavaning v Česku. Asociace se veřejně poprvé představila v roce 2019 na veletrhu For Caravan. Od té doby úspěšně nabírá nejen členy, ale také aktivní dobrovolníky, kteří ve třech pracovních skupinách pomáhají s řešením jednotlivých záležitostí týkajících se dopravy, legislativy, budování a samotného provozu karavanových stání.

Asociace aktivně pomáhá s tvorbou zákonů usnadňujících vytváření karavanové infrastruktury, provádí osvětu ohledně stání pro karavany v obcích a krajích, pomáhá zájemcům se získáním dotací či zpracování projektové dokumentace na vybudování stellplatzů a podobně. Sdružuje také provozovatele stání pro karavany za účelem sdílení informací, pomáhá se základními úkony při otevření nových míst a také aktivně propaguje již fungující stellplatzy v Česku.

Asociace kempování a karavaningu ČR má své zástupce již v několika krajích. Členové se účastní nejrůznějších zasedání a mítinků, kde prezentují význam a přínos karavanové turistiky pro ekonomiku regionů a obcí, seznamují s tímto druhem cestovního ruchu starosty, hejtmany a další politiky i odpovědné úředníky samospráv. Díky tomu se již v letošním roce podařilo vybudovat několik nových stání pro karavany a další budou přibývat v následujících letech.

Členy asociace se stalo, a podporu jí tak vyjádřilo, již několik významných firem v karavanovém oboru, ať již se jedná o prodejce karavanů, půjčovny či dodavatele kempinkového vybavení.

Velmi úspěšný byl pro asociaci veletrh Caravaning Brno, kde mohla díky vynikajícímu zázemí aktivně jednat s mnoha zájemci o členství a spolupráci. Významně se také podílela na odborném doprovodném programu, organizovala několik úspěšných prezentací a uzavřenou konferenci na téma budování a provoz stellplatzů, o kterou byl obrovský zájem.

Podrobnější informace o činnosti asociace najdete například na oficiálních stránkách www.akkcr.cz.

Další nové články