Liberecký kraj vypisuje dotace na stání pro karavany

-

Skvělou zprávu si pro karavanisty připravil Liberecký kraj. Rozhodl se totiž podpořit zdejší doprovodnou turistickou infrastrukturu a vypsal za tímto účelem dotační akci na vybudování stání pro karavany. Obce mohou žádat do května.

Účelem podpory je pořízení servisní technologie pro karavanové stání pro obytné automobily a obytné přívěsy (mj. výlevka pro chemická WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a další vybavovací prvky karavanového stání) a související terénní úpravy.

O dotaci mohou žádat všechny obce v Libereckém kraji, a to až do 28. května letošního roku.

Příjemce dotace musí vybudovat stání pro minimálně dva obytné vozy nebo dvě soupravy s karavanem, přičemž rozměr každé parcely musí být minimálně 9 x 4 nebo v případě obytné soupravy 16 x 4 metry.

Kraj zájemcům o vybudování stellplatzu proplatí maximálně 70 % nákladů, přičemž způsobilé výdaje na vybudování stání pro karavany musí být minimálně 100 000 a maximálně 500 000 Kč. To už je pro obce velmi zajímavá nabídka, protože maximální výše dotace tak sahá až ke 350 000 Kč.

Na stání pro karavany jsou v tomto dotačním programu alokovány celkem 3 000 000 Kč.

Podrobné informace o dotaci najdete zde:
https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/7-10-rozvoj-doprovodne-turisticke-infrastruktury-karavanova-stani-2021-d454559.htm

Bližší informace k této konkrétní dotaci poskytne:

Mgr. Kateřina Horáčková,
tel.: 485 226 420,
katerina.horackova@kraj-lbc.cz

Další nové články