Modrá plaketa v Německu se odkládá

-

Podle německého ministerstva životního prostředí je přímo zdravotně ohroženo důsledky emisí v SRN 400 000 lidí, kteří žijí na rušných ulicích měst. Nebo další fakt. V asi 80 německých městech jsou limity pro oxid dusíku v současné době překročeny.

Plán, že v roce 2017 budou zavedeny modré plakety, které umožní do center měst vjezd jen pro vozidla s minimálními nebo nulovými emisemi (hybridy, elektromobily, vozidla na plyn, vodík apod.) je však zatím zpomalen. Ukazuje se, že byl zřejmě až příliš ambiciózní. Prakticky by z center měst vyloučil spalovací motory. Německo ale vidí jako nezbytné v tomto trendu pokračovat.

Podle nedávné kontroly Spolkového úřadu pro životní prostředí byly koncentrace oxidu dusíku v roce 2015 překročeny na zhruba dvou třetinách kontrolních stanic. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší NO2 byly podle odborníků automobily s dieselovým motorem. Právě tomu měly modré plakety zabránit.

Každá mince má ale dvě strany. Modrá plaketa by znamenala tak výrazný zásah do sociálního postavení majitelů asi 13 milionů starších dieselů, že se některé úřady obávají protestů a bojkotů tohoto nařízení. Někteří právníci hovoří o odškodnění majitelů vozidel plnících normy Euro 5 a 6, jejichž hodnota by tím výrazně klesla.

Jako nejpravděpodobnější se tedy nyní jeví varianta, kdy bude modrá plaketa vyžadována po vozidlech MHD, taxislužby, úředních a vládních vozidel apod., tedy těch, které jsou nejvíce v provozu. Jiná koncepce počítá s tím, že by se modré zóny zavedly, ale mohly by do nich vjíždět i vozidla se zelenou plaketou, pokud tam jejich řidič žije nebo pracuje.

Spolu s plány na zavedení modré plakety se vznáší i požadavek na výrobce automobilů, aby vykazovali reálnou spotřebu a emise svých vozidel. Zatím to tedy vypadá, že cesta k ještě ekologičtějším městům bude dlouhá a trnitá, a to i ve vyspělejších zemích.

Další nové články

Instagram - Aktuálně u nás