ROZHOVOR: Revize plynu v karavanu

-

Kolem revize plynové instalace v obytných automobilech, karavanech a domácky vyráběných obytných vestavbách panuje řada nejasností. Oslovili jsme proto expertku na BOZP a požární ochranu Věru Bačíkovou, která má s touto problematikou bohaté zkušenosti.

V karavanistické komunitě se již léta opakují stále stejné dotazy na téma bezpečnosti a revize plynových rozvodů v obytných vozidlech, přitom odpovědi na ně jsou často neodborné a zavádějící. Pojďme se tedy podívat na to, co jako majitel obytného vozu musíte z tohoto hlediska podstoupit, jaká platí pravidla a co hrozí v případě jejich nedodržení.

Z jakého zákona vychází povinnost provádět na plynových instalacích revize?

Věra Bačíková: Tato povinnost vychází z vyhlášky č. 85/1978 Sb. § 7 – vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Pro koho tato povinnost platí?

Platí pro všechny osoby, které provozují karavan nebo obytné vozidlo na IČ.

V evropských kempech se nehody a požár způsobené vadnou plynovou instalací stávají každý rok.

Je rozdíl v požadavcích na plynové revize u soukromého majitele karavanu a podnikatele – fyzické nebo právnické osoby? Liší se podmínky u karavanů v půjčovnách?

Podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. je podnikající osoba povinna provádět pravidelné kontroly a revize. Legislativní povinnost provádění revizí a kontrol plynu pro občany není povinná, ale doporučující, a to ve stejném rozsahu jako pro firmu.  Nicméně podle zákona č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně, který pamatuje nejen na podnikatele, je však každý občan povinen počínat si tak, aby nezapříčinil vznik požáru. Podmínky u půjčoven obytných vozidel jsou z hlediska provádění revizí a kontrol stejné jako u ostatních podnikajících subjektů.

Co všechno revize plynu v obytném vozidle obnáší, jak dlouho trvá a jak často se musí opakovat?

Revize plynu obnáší kontrolu funkčnosti všech plynových spotřebičů, kontrolu stáří plynových hadic a regulátoru (tady je potřeba si uvědomit, že povolené stáří je max. 10 let), dále se provádí tlaková zkouška a zkouška CO2. Revize trvá zpravidla asi hodinu a měla by se provádět 1x za tři roky. Kromě revize mají provozovatelé povinnost provádět i kontrolu, která se dělá jednou za rok.  

Na jakou částku tato revize majitele karavanu přijde?

Záleží, kde a u koho revizi poptáváte. Ceny jsou odlišné a nelze jednoznačně říci přesnou částku. Orientačně se ceny pohybují od zhruba 1 500 Kč za revizní zkoušku, včetně vystavení revizní zprávy.

Gumové hadice, těsnění i plynový regulátor mají předepsanou životnost. Tento údaj se nachází na hadici i regulátoru – hlídejte si jej!

Mnoho uživatelů považuje revize jen za nutné zlo a další z řady povinných razítek. Co ale revize znamená v praxi pro běžný provoz karavanu?

Musím říct, že tato povinnost mi nepřijde zbytečná. Znamená to především pro Vás jistotu, že máte plynové zařízení v pořádku a provozuschopné, a tím pádem neohrozíte sebe nebo nezapříčiníte nějakou nehodu.

Několik let starý karavan nemá žádnou revizi plynu, pouze homologaci z výroby a platnou STK, ale vinou vadné plynoinstalace způsobí požár nebo škodu. Hrozí majiteli nějaký postih?

Především je potřeba si uvědomit, jestli je vozidlo registrované na IČ, nebo ho používá občan pro své vlastní účely. V prvním případě je to jednoduché. Tato možnost nesmí nikdy nastat, protože bez ohledu na stáří karavanu či obytného vozu jsou revize a kontroly povinné. Kdyby tato revize nebyla, tak hrozí postih. V druhém případě už to není tak jednoznačné, vzhledem ke skutečnosti, že u občana je provádění revizí pouze doporučující. Záleží na tom, jakého přestupku se uživatel – soukromá osoba – dopustil a jakým způsobem porušil zákon.

Může po Vás požadovat doklad o revizi například provozovatel kempu při ubytování?

Ano, provozovatelé kempů v ČR po Vás revizi chtít můžou, ale není to tak časté jako při kempování v zahraničí.

Když pomineme revizi, na jaké části plynové instalace by se měl uživatel v rámci vlastní bezpečnosti čas od času zaměřit? Jsou zde komponenty, které mají omezenou životnost a potřebují vyměňovat?

Ano, každý uživatel by se měl zaměřit na komponenty s omezenou životností,  ke kterým patří přívodní plynová hadice, gumová těsnění a regulátor plynu. Nezapomeňte, že o plynu platí stejné pořekadlo jako o ohni, tedy, že je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Je proto potřeba k němu přistupovat s vysokou obezřetností.

Za odbornou konzultaci děkujeme:

Věra Bačíková, specialista pro služby v oblastech bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a HACCP (kritické body). Více informací najdete na www.vera-bacikova.cz

Další nové články


Nejčtenější články

První LED žárovky H7 dostaly homologaci – můžete je vyměnit i u staršího auta

Výrobce žárovek Osram získal homologaci pro LED žárovky typu H7 pro potkávací a dálková světla osobních a užitkových automobilů. Jedná se o první homologovanou...

Fiat Ducato – rozměry a hmotnosti variant

Fiat Ducato 30, 33, 35, 36,5 nebo 42,5. L nebo H. Light, Heavy nebo Maxi. Fiat posílá model Ducato do světa, v tolika různých verzích,...

Poruchy AdBlue a DPF filtru: Drahá sranda, která čeká i na vás

Zkontrolujte systém AdBlue: za 351 km nebude možné nastartovat. Hláška, kterou ve svém obytném autě rozhodně vidět nechcete. Jenže dříve nebo později uvidíte, a...

TECHNIKA: Dodávku otevřete šroubovákem za pár sekund. Jak se tomu bránit?

Plochým šroubovákem se do Fiatu Ducato dostanete za několik vteřin. Poškození je přitom tak malé, že si jej vůbec nemusíte všimnout. U Fordu Transit...

Jde to i bez chemie. Spalovací WC po vás nechá jen popel.

WC chemie do mobilních toalet je jednou z nejprodávanějších položek v celém karavaningovém světě. Také dotazů na "záchodová" témata je plný internet. Která je...