Stellplatzy míří do legislativy. Ale co vlastně znamenají?

-

Aby se v České republice mohl zvýšit počet stání pro karavany (stellplatzů), je nutné vyřešit problém, kdy česká legislativa takový pojem vůbec nezná, na rozdíl od pojmů jako „kemp“ či „parkoviště“. Zájemci o vybudování stání pak mají problém nejen s kolaudací takového místa.

Asociace kempování a karavaningu ČR tento problém již od května řeší a na příslušná ministerstva zaslala návrh definice pojmu „karavanové stání“ společně s dalšími doporučeními, a to pod záštitou poslance Jana Richtera, který za asociaci pomáhá hájit zájmy karavanistů a kempařů na vládní úrovni.

V rámci podpory cestovního ruchu v České republice je totiž nezbytné podporovat výstavbu míst, která jsou primárně určena pro obsloužení obytných vozidel – ať již se jedná o zahraniční karavanisty nebo o tuzemskou formu cestování. Tato místa jsou v zahraničí hojně rozšířena, jejich aktuální počet se v Evropě pohybuje kolem sedmi tisíc. V zahraničí jsou označovány nejčastěji jako „Stellplatz“ nebo „Caravan parking“.

Jedním z důvodů nutnosti podpory výstavby karavanových stání je i skutečnost, že majitelé obytných vozidel z různých důvodů odmítají nocování v běžných autokempech. Na základě toho pak volně parkují a nocují i na zakázaných místech, složitě řeší otázku kam vylít chemické WC, kde vypustit odpadní vodu, kde načerpat čistou vodu, nabít baterie apod., což zvyšuje riziko znečištění přírody i nepochopení filozofie karavaningu obyvateli příslušných obcí či atraktivních turistických oblastí.

Schéma typizovaného vybavení stellplatzu – stání pro karavany. (Foto: AZP Brno)

S velkou pravděpodobností dojde v ČR, stejně jako ve většině zemí EU, k zákazu kempování tzv. „na divoko“. Pokud ne celorepublikově, tak přinejmenším v CHKO a přírodních parcích. Jedinou možností, jak legálně v těchto místech stát s obytnými vozy při nezatěžování životního prostředí, budou právě nová karavanová stání. Nutno uvést, že v Evropě nejsou karavanová stání vnímána jako konkurence kempů, ale jako doplňková služba a nedílná součást kempingové-karavanistické infrastruktury.

Kraje aktuálně nabízí zájemcům o vybudování stání pro karavany zajímavé dotace, o to vyšší je potřeba místa zakotvit v legislativě a dát jim přesný rámec, jako je tomu v zahraničí.

Pokud vás tato problematika zajímá a chcete ji podpořit, sledujte web Asociace na www.akkcr.cz.

Další nové články