Vznikla Asociace kempování a karavaningu ČR

-

Kempování a karavaning zažívají v Evropě obrovskou renesanci a ani Česká republika se tomuto trendu nevyhnula. Kvůli významnému nárůstu majitelů především obytných vozidel byla z řad jejich uživatelů cítit stále větší poptávka po vzniku zastřešující organizace, která by hájila jejich zájmy a zasazovala se o vývoj karavaningu v moderní podobě.

Právě na tento popud byla počátkem letošního roku založena Asociace kempování a karavaningu, nezávislé a neziskové sdružení, které si dalo za cíl zlepšovat podmínky a infrastrukturu pro kempink a karavaning u nás.

Asociace hájí potřeby karavanistů

Hlavním smyslem Asociace kempování a karavaningu je zastřešovat komunitu karavanistů a kempařů, prodejce obytných vozidel a kempinkového vybavení, půjčovny karavanů, provozovatele kempů a stellplatzů a další podobné subjekty v oboru, zjišťovat potřeby obou skupin, provádět osvětu ve vztahu k legislativě i životnímu prostředí a definovat pravidla ve sporných či nejasných otázkách. Asociace chce také vytvořit most mezi kempaři a státní správou, městy, provozovateli, i médii.

„S tím, jak narůstá počet karavanistů v Česku, je potřeba zjišťovat jejich požadavky a přimět státní správu, kraje, města i jednotlivé turistické atrakce, aby jim formou poskytnutí moderní infrastruktury vycházely vstříc. V tomto se významně inspirujeme v zahraničí a na základě našich cestovatelských zkušeností,“ říká zakládající člen a předseda Asociace kempování a karavaningu Jan Bordovský. „Mnoho karavanistů má obavy, že chceme regulovat také stále více oblíbené kempování na divoko – opak je pravdou. Pokud jako komunita přijmeme určitá pravidla, nebudeme svým kempováním obtěžovat své okolí, místní samosprávu a nebudeme po sobě nechávat nepořádek, příležitosti k volnému kempování to naopak zvýší,“ dodává.

Budování stellplatzů a lepší podmínky pro karavaning

Jedním z prvních výsledků asociace bylo vytvoření etického kodexu, který by měl stávající i nové příznivce vzdělávat a informovat o tom, jak se chovat při provozování svého koníčku.

„Rozvoj jakéhokoli oboru přináší bohužel i svá negativa. Někdy se přitom jedná pouze o neznalost nebo neinformovanost. Právě zde chceme ve spolupráci s kempy, půjčovnami či prodejci obytných vozů přispět k dobrému jménu karavaninku. Ideálem je, aby každý, kdo si půjčí nebo pořídí karavan, byl dostatečně informován. Pak už bude záležet vždy jen na osobním postoji každého cestovatele,” přibližuje plány další ze zakladatelů Klára Hájek Velinská.

Původní zakladatelé Asociace kempování a karavaningu ČR. Činnost v současné době zajišťují předseda Jan Bordovský (zcela vzadu), Klára Hájek Velinská a Jakub Moravec.

Mezi další nejbližší cíle asociace patří také úprava legislativy týkající se provozu obytných automobilů a karavanů. Do Poslanecké sněmovny již předložila připomínky k chystanému zákazu předjíždění karavanů či návrh novely zákona na zrušení mýta pro obytné vozy nad 3,5 tuny. Aktivně nyní vyjednává také s Ministerstvem pro místní rozvoj, agenturou CzechTourism, Asociací krajů, Federací campingu a caravaningu a dalšími subjekty na formování pravidel a podporu budování stellplatzů a zlepšení služeb pro kempaře a karavanisty.

Členem může být každý

Asociace umožňuje členství jakýmkoli soukromým osobám i firmám. Toto členství není nikterak zavazující a slouží pouze k vyjádření podpory a souhlasu s cíli sdružení. Za symbolický poplatek získají členové mimo jiné samolepku na obytný vůz.

Aktuální informace o aktivitách a cílech asociace najdete na webových stránkách www.akkcr.cz
nebo na facebookovém profilu
www.facebook.com/asociacekempovaniakaravaningu.

Text: Jan Bordovský, Foto: Jakub Moravec

Další nové články