STÁNÍ PRO KARAVANY: Moravskoslezský kraj vypsal dotace na rok 2023

-

Stání pro obytné automobily (Stellplatzy, STPL) příští rok v České republice výrazně přibude a možná se zvýší také kvalita našich kempů. Zásluhu na tom nesou hlavně kraje, které formou dotačních titulů čím dál častěji podporují rozvoj zázemí pro karavaning a kempování obecně. Nově vypsal dotace na rok 2023 také Moravskoslezský kraj.

Cílem nového programu s názvem „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ je podpora rozvoje sítě karavanových stání na území Moravskoslezského kraje a také zkvalitnění infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků kraje.

Pro účely dotačního programu se pod pojmem karavanové stání rozumí místo pro krátkodobé stání (obvykle 1 až 3 dny) obytných automobilů a obytných přívěsů, které je vybaveno potřebnou servisní technologií. Servisní technologie zahrnuje výlevku chemického WC, výpusť odpadní vody, elektrické přípojky, vodovodní přípojky, případně technologii pro automatizovaný výběr poplatků za stání a využití servisní technologie.

V rámci dotačního programu tak budou podporovány tyto aktivity:

  1. vybudování stání pro karavany včetně související servisní technologie
    Minimální velikost karavanového stání musí být pro 2 karavany (minimální rozměr jednoho místa pro obytné auto 9 × 5 m a pro obytný přívěs 18 × 5 m).
  2. rekonstrukce nebo rozšíření sociálního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky, elektropřípojky, osvětlení, apod.);
  3. rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
  4. rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu/karavanového stání, informačních tabulí o turistických cílech, vybudování veřejně dostupné wifi sítě; osazení dopravních značek, vybudování nebo modernizace osvětlení
  5. propagace kempu/karavanového stání.

Termín podání žádosti

Žádosti se podávají od 2. do 11. ledna 2023 a projekt musí být následně realizován do konce června 2024.

Kolik peněz lze z dotace získat

V rámci dotace bude vyplacena částka od 100 000 do 500 000 Kč a pokryje maximálně 70 % celkových nákladů.

Podrobné informace

Veškeré detailní informace o projektu naleznete na adrese:
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podminky-dotacniho-programu-podpora-kempovani-v-moravskoslezskem-kraji-13894/

Moravskoslezský kraj není jediný

Dotační tituly v této oblasti vypsal v prosinci hned čtyři kraje, vedle Moravskoslezského také Královéhradecký, Pardubický a Plzeňský. Podrobně se tomuto tématu věnujeme na webu Asociace kempování a karavaningu, a to konkrétně v tomto článku:

Autor: Jan Bordovský

Další nové články