ECOCAMPING: Iniciativa pro ekologické kempování už má v Evropě přes 220 kempů

-

Karavaning se prudce rozvíjí v celé Evropě, stává se z něj masový způsob trávení volného času a jako takový má čím dál větší dopad i na životní prostředí. Německá iniciativa ECOCAMPING se proto snaží v kempech, které o to mají zájem, zvyšovat kvalitu ubytování skrze udržitelný a ekologicky zodpovědný způsob kempování.

Do sítě ECOCAMPING se může zapojit každý kemp, kterému je blízká ochrana životního prostředí, a je za tím účelem ochoten přijmout určité zásady, za jejichž dodržování kemp získá plaketu ECOCAMPING. Plaketu najdete aktuálně ve více než 220 kempech z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Slovinska a Chorvatska.

Na co se kempy v síti ECOCAMPING zaměřují především?

  • Důraz na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a její efektivní využívání
  • Upřednostňování produktů a služeb od místních dodavatelů
  • Čisté ovzduší v prostorách kempu
  • Maximální snahu o zabránění znečištění vody a půdy
  • Šetrné používání vody
  • Třídění recyklovatelného odpadu
  • Rozvržení kempu tak, aby podporoval druhovou rozmanitost rostlin i zvířat a byl šetrný k životnímu prostředí
  • Nabídka volnočasových aktivit s ohledem na životní prostředí
  • Podpora ekologické dopravy (kola, vlaky, MHD)
  • Používání ekologických prostředků k údržbě kempingového zařízení

Že je o tento způsob kempování v Evropě zájem, dokazuje průměr 12 milionů přenocování v síti ECOCAMPING ročně.

Mapa kempů ECOCAMPING v Evropě:

https://ecocamps.de/all_ecocamps/

Aby se kemp mohl do iniciativy zapojit, musí si stanovit vlastní „misi“ a cíle, kterých chce dosáhnout během následujících tří let. Vylepšení směřujících k lepší ochraně přírody musí být minimálně deset. Auditoři kontrolují u kempu mimo jiné i vývoj spotřeby energií či celkového množství odpadu. Plaketu ECOCAMPING získá jen kemp, který všechny sledované parametry objektivně zlepšuje. Systém je komplexní a přísný a kempy musí své závazky plnit a dále se zlepšovat i po udělení plakety.

Pro kempy je tento vývoj ve většině případů přínosný i ekonomicky. Nejde zde totiž jen o snižování provozních nákladů, ale také o větší spokojenost zákazníků, kteří se do přírodních kempů rádi vrací

V současné době iniciativa řeší také zapojení kempů do boje proti oteplování klimatu či jejich výbavu nabíjecími stojany pro elektromobily.

Více informací o iniciativě najdete na webu www.ecocamping.de.

Text: Jan Bordovský, Foto: Ecocamping

Další nové články